AUXILIAR ADMINISTRATIVA /O RR.HH. – Barcelona – Baix Llobregat